o nas

Życie młodzieży akademickiej to nie tylko nauka, praca i rozrywka, ale również sport i rekreacja. Zaistnienie sportowców-studentów oraz drużyn, w których grają, na arenie światowej, ogólnopolskiej, a nawet lokalnej jest najlepszą i najtańszą formą promocji Uczelni. Dlatego sportowcy i drużyny, reprezentując środowisko akademickie Politechniki Częstochowskiej, są pod szczególną opieką władz Uczelni.

Akademicki Związek Sportowy, który powstał w 1908 r. w Polsce, a w 1945 r. w Częstochowie to organizacja, która jest wyrazem dążenia środowiska akademickiego do upowszechniania nowego modelu człowieka – sprawnego nie tylko intelektualnie, ale również psychofizycznie. AZS jest aktualnie najbardziej liczną organizacją akademicką działającą w wyższych uczelniach. Jako stowarzyszenie apolityczne przetrwało wszelkie zmiany koniunktury. Swoich sympatyków i sprzymierzeńców zjednano uniwersalnymi celami: rozwoju kultury fizycznej, promocji zdrowego stylu bycia, wychowania młodzieży w atmosferze sportu i aktywności fizycznej. Każdy uczeń, student wie, że życie to nie tylko praca, nauka, odpoczynek i żywienie ale również sport, rekreacja, zabawa dlatego też wszelkie działania AZS ukierunkowane są na spełnienie tej części życia ludzkiego, która daje satysfakcję, radość, zadowolenie, samorealizację…

W ostatnich latach studenci Politechniki Częstochowskiej brali udział w rozgrywkach Lig Międzyuczelnianych, w Akademickich Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Polski AZS oraz w rozgrywkach lig centralnych w koszykówce mężczyzn i siatkówce kobiet. Osiągając wysokie wyniki sportowe i zwyciężając w poszczególnych etapach eliminacji ogólnopolskich reprezentowali Nasz Kraj w międzynarodowych turniejach sportowych.

Studentami-sportowcami Naszej Uczelni są obecnie m. in.: Piotr Gruszka – wieloletni reprezentant Polski w piłce siatkowej, Miłosz Hebda – siatkarz, uczestnik Uniwersjady 2013 w Kazaniu, do grona wybitnych sportowców należy również zaliczyć: koszykarzy, zawodników sportów walki, arcymistrzów w warcabach i innych.

Przy Uczelni działa, posiadający osobowość prawną, Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego (KU AZS) i Organizacja Środowiskowa AZS w Częstochowie ( OŚ AZS ) – skupiająca wszystkie kluby AZS w Częstochowie.

Działalność Klubu Uczelnianego AZS to:  organizowanie życia sportowego, rekreacji i turystyki zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami środowiska akademickiego Politechniki Częstochowskiej. Uczestniczenie w imprezach i w zawodach sportowych w kraju i za granicą, współdziałanie, organizowanie szkolenia i doskonalenia kadry trenersko – instruktorskiej, organizatorów sportu i turystyki, organizowanie sekcji, zespołów sportowych oraz obozów sportowych, szkoleniowych, rekreacyjnych, turystycznych, tworzenie, utrzymywanie oraz zagospodarowywanie terenów i obiektów sportowych. Propagowanie różnych form sportu, rekreacji i turystyki, współpracę z władzami szkół wyższych i samorządów studenckich, szczególnie z Władzami Politechniki Częstochowskiej, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu i Samorządem Studenckim P.Cz. Współpracę z jednostkami uczelni zajmującymi się problemami kultury fizycznej, współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządami, związkami sportowymi oraz organizacjami społecznymi. Utrzymywanie kontaktów sportowych z odpowiednimi organizacjami sportowymi w kraju i za granicą o podobnym profilu działania, stosowanie różnych form propagandy mającej przyczynić się do rozwoju sportu, rekreacji i turystyki w Politechnice Częstochowskiej, prowadzenie działalności gospodarczej wspierającej realizację celów statutowych.

W ramach KU AZS działa kilka sekcji: siatkówki męskiej i kobiet, koszykówki męskiej, piłki nożnej, futsalu, jogi Iyengara żeglarstwa, aerobiku , narciarstwa  i snowboardu.

Akademicki Związek Sportowy jest gwarantem, że każdy student, doceniając znaczenie ruchu dla zdrowia i wspaniałej sylwetki, znajdzie tu coś dla siebie.

Poniżej link do prezentacji Klubu opracowanej przez p. Adama Stępniaka :-)

 AZS 2014