historia

Rys historyczny KU AZS Politechniki Częstochowskiej

Historia sportu na Politechnice Częstochowskiej sięga roku 1955, kiedy to powołano do życia Politechnikę Częstochowską, opartą wówczas na strukturze Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Częstochowie. Organizacją życia sportowego zajmowała się organizacja środowiskowa akademickiego związku sportowego przy Politechnice Częstochowskiej, obejmowała ona sport nie tylko uczelniany, ale również sport miasta Częstochowy.

Dnia 24 lutego 1974 ukształtowała się typowa organizacja uczelniana – KU AZS Politechniki Częstochowskiej.

Pierwszym prezesem został Wojciech Blachnicki, V-ce prezesmi: Jan Majkusiak, Andrzej Sztajner, sekretarzem: Jerzy Pisarek, skarbnikiem: Zbysław Antkiewicz, członkami zarządu: Tadeusz Nieszporek, Wiesław Kulej, Jerzy Adamkiewicz, Aleksander Kot.
Do największych sukcesów Klubu w tamtych latach należy zaliczyć: debiut w I Akademickich Mistrzostwach Śląska, organizacja zawodów piłki nożnej, siatkówki, udział w zawodach narciarskich, biegach przełajowych, zawodach kulturystyki.

Jeszcze w roku 1974 odbyło się drugie zebranie sprawozdawczo – wyborcze (25.11.74 r.). Prezesem Klubu został Zbysław Antkiewicz, V-ce prezesmi: Jan Majkusiak, Ludwik Mazur, skarbnikiem: Jadwiga Małysiak, członkami zarządu: Urszula Małolepsza, Emilian Dwornicki, Andrzej Kiciński, Wojciech Liczberski, Andrzej Szuba. Działalność Klubu polegała przede wszystkim na: organizacji AMP w piłce nożnej (1976), Turniejów Rektorów, w których brały udział uczelnie z Kielc, Rzeszowa, biegów przełajowych, plebiscytu na najlepszego sportowca (zwyciężył Władysław Kustra ), udziale w AMP Szkół Technicznych w siatkówce kobiet ( VII miejsce ).

Prezesem trzeciej kadencji (1977 – 1978) został Emilian Dwornicki, V-ce prezesmi: Jan Majkusiak, Marek Kwieciński, sekretarzem: Aleksandra Radziejowska, skarbnikiem: Jadwiga Małysiak, członkami Zarządu: Wojciech Liczberski, Andrzej Szuba, Andrzej Małasiewicz, Romuald Bendor, Jerzy Pisarek. Najważniejszymi osiągnięciami Klubu było: I miejsce w AMP w piłce siatkowej mężczyzn w roku 1977 i 1978, IV miejsce w MP Politechnik w judo, w finałach MP Politechnik wystąpili koszykarze, sukcesy odnosiły również sekcje: pływania i lekkoatletyki. Szerzej o sukcesach i porażkach ówczesnego częstochowskiego sportu akademickiego w tym również sportu Politechniki Częstochowskiej mówi praca doktorska kol. Wiesława Pięty z Akademii Pedagogicznej im. Jana Długosza. W latach osiemdziesiątych i połowy lat dziewięćdziesiątych działalność KU AZS Politechniki Częstochowskiej z uwagi na brak środków finansowo – materialnych skupiła się wokół trzech sekcji tj. piłka siatkowa kobiet i mężczyzn oraz koszykówka mężczyzn, stanowiących reprezentacje PCz oraz na działalności pracowników SWFiS Politechniki Częstochowskiej, organizujących imprezy sportowe i zajęcia fakultatywne dla studentów w następujących dyscyplinach: hokej na trawie, piłka siatkowa kobiet i mężczyzn, piłka koszykowa mężczyzn, lekkoatletyka, judo, piłka nożna, kulturystyka, piłka ręczna kobiet i mężczyzn, szermierka, aikido, areobik, pływanie, tenis ziemny i stołowy.
Do sztandarowych osiągnięć tamtego okresu należy zaliczyć osiągnięcia w Mistrzostwach Polski Politechnik w Koszykówce: III miejsce w – Lublin 1993 r. oraz II miejsce – Poznań 1995 r.

Dopiero w roku 1996 pracownicy SWFiS PCz postanowili reaktywować działalność klubu poprzez wpis do rejestru stowarzyszeń (28.05.1996 r.). Prezesem Klubu został: Alfred Egeman, V-ce Prezesami: Andrzej Żeleźniak, Katarzyna Grela, Iwona, Zygmunt, członkami Zarządu: Tomasz Grygiel, Rafał Kobyłecki, Marek Całus, Krzysztof Luks, Przemysław Wesołek, Tomasz Bartoszek.
Do sukcesów należy zaliczyć:

 • sekcja koszykówki – I miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski w Street baskecie – Wrocław 1996 r., VIII miejsce w rozgrywkach III Ligi Śląskiej w sezonie 1996/97,
 • sekcja siatkówki męskiej – VIII miejsce w Mistrzostwach Polski Politechnik – Kraków 1996 (Robert Prygiel – nagroda za najlepszy atak Mistrzostw),
 • sekcja siatkówki kobiet – występy w III lidze w sezonie 1996/1997 i awans do II ligi.

W latach 1997 – 1999 prezesem klubu był: Tomasz Grygiel.
Do osiągnięć należy zaliczyć:

 • sekcja koszykówki: w sezonie 1997/98 VI miejsce w rozgrywkach III Ligi Śląskiej, III miejsce na Mistrzostwach Polski Politechnik – Poznań, maj 1997 r. Z uwagi na osiągnięcia sekcji koszykówki w lipcu 1997 r. utworzono wewnętrzną strukturę AZS – Autonomiczne Sekcje Koszykówki i Siatkówki, sponsorem strategicznym została firma DOMEX, w inauguracyjnych rozgrywkach LAK w roku akademickim 1998/1999 sekcja zdobyła I miejsce, a na Mistrzostwach Polski Wyższych Uczelni  w Street-baskecie III miejsce – Wrocław, maj 1998 r., III miejsce na Mistrzostwach Polski Politechnik – Szczecin maj 1999r., Mistrzostwo Ligi Akademickiej Koszykówki – Kraków maj 1999 r.(Tomasz Domański – uznany najlepszym zawodnikiem finałów),
 • sekcja siatkówki męskiej: I miejsce w turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Częstochowy – 1997 r. i awans do III ligi państwowej, IV miejsce w Mistrzostwach Polski Politechnik – 1998 r. oraz I miejsce w Lidze TTKF w Częstochowie,
 • sekcja siatkówki kobiet: w sezonach 1897/1998 oraz 1998/1999 występy w II Lidze – V miejsce, I miejsce w Mistrzostwach Polski Politechnik – Kraków 1998 r.

W październiku 1999 r. na czele KU AZS Politechniki Częstochowskiej stanęli: Prezes: Janusz Majkusiak, V-ce Prezesi: Arkadiusz Szymanek, Jerzy Pisarek, Adam Stępniak, członkowie Zarządu: Renata Piekarska, Iwona Wiśniewska, Joanna Górna, Krzysztof Łęski, Marcin Kuczmarz, Rafał Staciwa, Monika Lorek. W kadencji 1999 – 2001 klub realizował swe zadania poprzez:

 • sekcja koszykówki: III miejsce na Akademickich Mistrzostwach Polski w roku 2000 r., I miejsce na Mistrzostwach Polski Politechnik – rok 2000r., III miejsce na  Mistrzostwach Polski Wyższych Uczelni w Street-baskecie – Wrocław, maj 2000 r., V miejsce w Lidze Akademickiej Koszykówki – maj 2001, I miejsce na Mistrzostwach Polski Politechnik – Gliwice maj 2001 r. (Michał Skalik – uznany  najlepszym rozgrywającym mistrzostw), awans drużyny SEP AZS Politechnika do rozgrywek III Ligi Śląskiej,
 • sekcja siatkówki męskiej: I miejsce w turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Częstochowy oraz I miejsce w Lidze TTKF w Częstochowie – rok 1999, I miejsce w turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Częstochowy, III miejsce w Lidze TTKF w Częstochowie oraz VIII miejsce w Mistrzostwach Polski Politechnik w Szczecinie – rok 2000,
 • sekcja siatkówki kobiet: 1999/2000 – II Liga I m – awans do Ligi I serii B, 2000/2001 – I m II Liga – awans do Ligi I serii B, Akademicki Mistrz Polski i Mistrz Polski Politechnik w roku 2000, Mistrz Polski Politechnik w Siatkówce Plażowej 2001.

Ponadto członkowie Zarządu wspólnie z pracownikami SWFiS PCz pod kierownictwem Pana Wojciecha Liczberskiego wspólnie organizowali wydziałowe dni sportu i obozy narciarskie.

Zarządzającym kolejnej kadencji tj. 2001 – 2003 KU AZS Politechniki Częstochowskiej byli: Prezes: Adam Stępniak, V-ce Prezesi: Krzysztof Matyjaszczyk, Marek Balt, Klaudiusz Majek, Marcin Dobrzański, członkowie Zarządu: Marcin Kuczmarz, Jacek Wąsik, Stefan Nowak, Dawid Stanisławski, Jacek Tomziński, Wojciech Igras.

W kadencji 2001-2003 klub do sukcesów Klubu należy zaliczyć:

 • sekcja koszykówki: w sezonie 2001/2002 III miejsce w lidze LAK oraz II miejsce Ligi Akademickiej Koszykówki, I miejsce w Mistrzostwach Polski Politechnik w roku 2001w Gliwicach,
 • sekcja siatkówki męskiej: I miejsce w Lidze TTKF w Częstochowie rok 2001, III miejsce w Lidze TTKF w Częstochowie w roku 2002,
 • sekcja siatkówki kobiet: w 2001 r. v-ce Mistrz AMP oraz awans do I ligi A w sezonie 2001/2002, a w sezonie 2002/2003 występy w serii B I Ligi Państwowej Kobiet, w roku 2002 Mistrz Polski Politechnik i v-ce Mistrz Akademicki Polski, w roku 2003 Mistrz Akademicki Polski i Mistrz Polski w Siatkówce Plażowej,
 • sekcja piłki nożnej: pierwszymi zawodami (po wieloletniej przerwie w występach w zawodach ogólnopolskich), w których sekcja brała udział to AMP w roku akad. 2001/2002 w Poznaniu, gdzie na dużym boisku zajęła 11 miejsce na 14 startujących zespołów. Natomiast w regionalnych rozgrywkach środowiskowych AZS w Częstochowie w Lidze Międzyuczelnianej 2002/2003 wzięły udział dwie drużyny KU AZS P.Cz., które zajęły odpowiednio II i III miejsce,
 • sekcja taekwondo: dotychczasowe największe osiągnięcie to I miejsce w Klasyfikacji Generalnej Mistrzostw Polski w roku 2002, autorami tego sukcesu byli: Wojciech Nycel, Zdzisław Synoradzki, Marcin Szecówka, Adam Kościelniak, Aleksandra Nowak, Jolanta i Karolina Hamerla. Duże sukcesy odnosiła Akademicka Vice Mistrzyni Polski z roku 2002 Aleksandra Nowak, przygotowująca się do Mistrzostw Europy.

Ponadto w ramach sportu powszechnego/rekreacyjnego członkowie KU AZS rozwijali swoje sportowe zainteresowania w sekcjach: jogi (najliczniejsza sekcja), karate, żeglarstwa, nurkowania, aerobiku, tenisa stołowego. Wszystkie sekcje posiadały swoich opiekunów w zakresie prowadzenia szkolenia, jak i zapewnienia warunków socjalnych poszczególnych sekcji.

W trakcie roku akademickiego KU AZS współuczestniczył w organizowaniu zawodów sportowych dla poszczególnych wydziałów Uczelni, był organizatorem wielu imprez o charakterze masowym, rekreacyjnym, współpracował z Samorządem Studenckim przy organizacji corocznej Wiosny Studentów Częstochowy, przeprowadzał szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Był również organizatorem obozów narciarskich dla członków AZS.

W latach 2003 – 2005 władzę KU AZS Politechniki Częstochowskiej sprawował Zarząd w składzie: Prezes: Adam Stępniak, V-ce Prezesi: Krzysztof Matyjaszczyk, Marek Balt, Remigiusz Rydz, Marcin Dobrzański, sekretarz: Ewelina Turlej, członkowie Zarządu: Stefan Nowak, Dawid Stanisławski, Jacek Tomziński, Wojciech Igras, Agnieszka Ulfik.

W kadencji 2003 – 2005 do sukcesów Klubu należy zaliczyć:

 • sekcja koszykówki: w roku akademickim 2003/2004 drużyna zdobyła I miejsca w XXII edycji MPSW wśród Politechnik oraz w Akademickich Mistrzostwach Polski w koszykówce, II miejsce w LAK. Dużym sukcesem zespołu było reprezentowanie Polski na Akademickich Mistrzostwach Europy w Mulhouse we Francji 2004,
 • sekcja piłki siatkowej kobiet: w roku 2004 V-ce Akademicki Mistrz Polski oraz Mistrz Polski Politechnik. W sezonie 2003/2004 oraz 2004/2005: I Liga B Polskiej Ligi Siatkówki Kobiet,
 • piłka siatkowa mężczyzn: drużyna prowadzona jest przez trenera mgra Andrzeja Żeleźniaka. W roku akademickim 2003/2004 drużyna zdobyła I miejsca w XXII edycji MPSW wśród Politechnik oraz w Amatorskiej Lidze Siatkówki w Częstochowie. Drużyna od wielu lat zaliczana jest do grona czołowych drużyn w rozgrywkach AMP z uwagi na występy kadrowiczów, zawodników AZS Częstochowa,
 • sekcja taekwondo: sukcesy na arenach międzynarodowych: indywidualne mistrzostwo Aleksandry Nowak, III miejsce w klasyfikacji generalnej V Akademickich Mistrzostw Polski w Taekwondo – ITF, indywidulane sukcesy zawodników: Aleksandry Nowak, Kamili Dudzińskiej, Karoliny Dudzińskiej, Arura Osuchowskiego,
 • sekcja piłki nożnej: III miejsce w XXII edycji MPSW wśród Politechnik,
 • sekcja tenisa stołowego: III Liga Tenisa Stołowego,
 • sekcja judo: jedna z najmłodszych sekcji, która w najbliższym czasie pod okiem instruktora Krzysztofa Kułaka ma szanse zawojować polskie maty.

W ramach KU AZS Politechniki Częstochowskiej działają sekcje, w których studenci uczestniczą w różnych rozgrywkach lig lokalnych, np. rozgrywki lig zakładów pracy, lig międzywydziałowych, międzyuczelnianych. Corocznie sekcje te zasilają studenci lat pierwszych, wywodzący się ze szkół średnich, w których te dyscypliny są uprawiane. Udział w pracach tych sekcji umożliwia stosunkowo dużej grupie studentów Uczelni doskonalenie umiejętności sportowych oraz uczestniczenie w wielu ciekawych imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych.
Do sekcji tych należą: joga, karate, żeglarstwa, nurkowania, aerobiku, samoobrony. W trakcie roku akademickiego KU AZS współuczestniczy w organizowaniu zawodów sportowych dla poszczególnych wydziałów Uczelni, jest organizatorem wielu imprez o charakterze masowym, rekreacyjnym, współpracuje z Samorządem Studenckim przy organizacji corocznej Wiosny Studentów Częstochowy, przeprowadza szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Jest również organizatorem obozów letnich i zimowych dla członków AZS oraz obozów adaptacyjnych (w roku akad. 2003/2004 KU Azs PCz zorganizował ponad 30 imprez sportowych, w których uczestniczyło ok. 3 000 zawodników).

W kolejnej kadencji przypadającej na  lata  2005-2007 Prezesem Zarządu pozostał w dalszym ciągu Adam Stępniak, a V-ce Prezesami zostali: Krzysztof Matyaszczyk, Marek Balt, Marcin Dobrzański, sekretarzem Ewelina Turlej, a członkami Zarządu: Sebastian Dobrzański, Maciej Olszewski, Agnieszka Ulik, Dawid Stanisławski, Wojciech Igras, Przemysław Gierek oraz Michał Dziadkiewicz. Po rezygnacji tych dwóch ostatnich do Zarządu zostali dokooptowani: Krzysztof Grunsiok i Piotr Jaros.

Największymi osiągnięciami tej kadencji były:

 • I miejsca w XXIV Edycji MPSzW
 • AMP w siatkówce kobiet
 • udział w Akademickich Mistrzostwach Europy w roku 2006 w Holandii, a w roku 2007 w Chorwacji – III miejsce
 • wyjazd sekcji koszykówki jako reprezentacji Polski na AME do Portugalii
 • koszykarze zdobyli: II miejsce w XXIII MPSzW w Typach Politechnik oraz I miejsce w AMP
 • I miejsce w typach uczelni w XXIII edycji AMP w siatkówce
 • w 2005 r. piłkarze nożni zdobyli w Dębicy k. Rzeszowa I miejsce w XXIV Edycji MPSzW
 • w kolejnej Edycji MPSzW piłkarze uplasowali się na VII miejscu
 • indywidualne sukcesy lekkoatletów

Następna kadencja została przedłużona do 4 lat i była kierowana przez Prezesa IV z rzędu kadencji Adama Stępniaka. W skład Zarządu wchodzili V-ce prezesi: Aleksandra Małolepsza, Kinga Draganiuk, Marcin Dobrzański, Dariusz Parkitny. Członkami byli Ewelina Turlej, Piotr Zawada, Bartłomiej Gaworski, Joanna Jaros, Łukasz Mruszczyk, Jakub Kurek.

Podczas tej kadencji studenci zbierali niezłe wyniki w XXV Edycji MPSzW. KU AZS był w 2008 roku organizatorem zawodów w ramach rozgrywek MPSzW w następujących dyscyplinach: siatkówka damska, koszykówka mężczyzn, piłka nożna (strefa D) mężczyzn. Pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowa KU AZS przeprowadził wiele turniejów: noworoczny, mikołajkowy, uczelniany oraz zorganizowane zostało świąteczne spotkania Pokoleń AZS. Studenci reprezentują Klub a zarazem Uczelnię na wyjazdach sportowo rekreacyjnych w Zieleńcu czy Wilkasach. Zarząd w imieniu stowarzyszenia KU AZS współpracuje z MOSIR-em, który wynajmuje a czasami udostępnia obiekty sportowe na potrzeby sportu akademickiego. Podczas tej kadencji w Klubie rozmyślano nad  odbudową dobrej współpracy z władzami uczelni, budową otwartego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Klubie Politechnik oraz przywróceniu działalności niektórych sekcji. Wszystkie plany zostały spełnione przez Zarząd KU AZS co zaowocowało na kolejne kadencje.

HISTORIA OD 2008-2014 do zauktualizowania.

Akademicki Związek Sportowy jest gwarantem tego, że każdy student i studentka naszego środowiska akademickiego, doceniając znaczenie ruchu dla zdrowia i wspaniałej sylwetki, znajdzie coś dla siebie. Również samo kibicowanie drużynom KU AZS Politechniki Częstochowskiej oraz udział w imprezach sportowych wspólnie z pracownikami Uczelni zapewnia studentom niezapomniane przeżycia i emocje.

Historię KU AZS opracowali:

Aleksandra Małolepsza – V-ce Prezes Zarządu w latach 2007-2011

Adam Stępniak –  Prezes KU AZS PCZ